top of page

SOLIDARITÉ

GEMEENSCHAPPELIJK CENTRUM VOOR SOCIAAL ACTIE (CCAS)

Permanenties van het gemeenschappelijk centrum voor sociale actie van de stad Fumay

 

Het Gemeentelijk Centrum voor Sociale Actie van Fumay heet u welkom, alleen op afspraak:

 

In het bijgebouw gemeentehuis:

- Maandag, van 13u30 tot 16u30,

- Donderdag, van 9.00 tot 12.00 uur

VERDELING VAN VOEDSELPAKKETTEN

Distributie van voedselpakketten

 

  Het Gemeenschappelijk Centrum voor Maatschappelijke Actie deelt u mee dat de uitreiking van voedselpakketten twee keer per maand bij inschrijving plaatsvindt in het bijgebouw van het gemeentehuis.

 

Neem voor elke registratie contact op met de CCAS op 03.24.41.55.57.

CCAS

HET THUIS 

OUD

De Foyer des Anciens, gelegen aan de rue des Fusillés, is een amusementsstructuur voor gepensioneerden ouder dan 60 jaar.

 

Claudie LEBRUN, zaakvoerder, heet u welkom van maandag tot vrijdag van 13:15 tot 17:15 uur.  

 

Binnen de structuur vindt u creatieve activiteiten, verschillende spellen (kaarten, dammen, ganzenspellen en kleine paarden, enz.), workshops "welzijn" of gezondheid, lotto, themamaaltijden, enz. andere activiteiten zoals georganiseerde bezoeken, shows, ontmoetingen met andere structuren...

 

Om bij de Foyer te komen, biedt de gemeente u een vervoermiddel “Le Transcaille” aan.

 

Aarzel niet om uw wensen, uw ideeën over activiteiten kenbaar te maken om het programma te verrijken!

HET ONDERSTEUNENDE COMITÉ

Deze commissie bestaat uit vrijwilligers en biedt wederzijdse hulp aan onze senioren.

 

Dankzij de inzet en beschikbaarheid van deze commissie worden er gedurende het jaar twee maaltijden georganiseerd en aangeboden aan onze alumni (een in het voorjaar en een in het najaar).

 

Ook biedt de stad FUMAY aan het einde van het jaar en bij registratie een feestelijk pakket aan mensen van 70 jaar en ouder, evenals aan inwoners van de FUMAY EHPAD.

 

De verspreiding wordt verzorgd door deze vrijwilligers en gekozen functionarissen van de gemeenteraad en de kindergemeenteraad.

 

Wil je hiervan profiteren, neem dan een identiteitsbewijs en bewijs van adres mee naar:

FUMAY gemeentehuis

14 Place Lambert Hamaide

08170 FUMAY

Telefoon. : 03.24.41.10.34

ONDERWIJS SUCCESPROGRAMMA (PRE) 

Voor andere organisaties dan die van de stad die kantoren hebben in het bijgebouw van het stadhuis  

  166 rue Lambert-Malcotte

Tel: 03.24.41.31.61

HEBT U VRAGEN OVER UW KIND, ZIJN SCHOOL, ZIJN ONTWIKKELING, ZIJN GEZONDHEID,…?

Het Onderwijssuccesprogramma staat tot uw beschikking en kan u op basis van uw behoeften doorverwijzen naar de juiste professional voor uw situatie.

WAT IS PRE?

De PRE, uitgevoerd door de CCAS, werd in december 2006 gesloten tussen de staat en de stad Fumay. Het is een gecoördineerd netwerk van actoren dat ertoe bijdraagt het kind centraal te stellen in een leertraject van succes door de continuïteit en complementariteit van de educatieve actie tussen gezin, school en vrije tijd te bevorderen.

VOOR WIE IS DE PRE?

Aan elk Fumacisch gezin met een of meer kinderen van 2 tot 16 jaar.

 

HOE VERDER TE GAAN ?

Ofwel neem je rechtstreeks contact op met de PRE.

Ofwel vraagt een professional het ons.

De coördinator neemt dan contact met je op en samen besluit je of je een individuele cursus wilt opzetten.

WAAR GAAT HET OVER ?

Dit apparaat is bedoeld om het kind en zijn gezin te begeleiden door rekening te houden met wat hij is, wat hij wel of niet leuk vindt en hem de mogelijkheid te bieden sociale relaties te onderhouden, te slagen in zijn leven als volwassene en beter te integreren in de samenleving.

Samen stellen we (professionals en familie) een cursus op die erop gericht is, afhankelijk van de situatie van het kind, zijn vertrouwen te herstellen, hem te helpen zijn autonomie te ontwikkelen, hem in staat te stellen een stap terug te doen in het licht van een bepaald probleem , om hem te motiveren voor zijn leerproces, om hem te helpen zich open te stellen voor anderen...

 

Voor u, ouders, is dit een kans om uzelf te uiten en uw zorgen te delen, om geïnformeerd te worden en indien nodig doorverwezen te worden naar instellingen die het best aan uw behoeften kunnen voldoen.

DE PARTNERS

Voor elk gezin kunnen de professionals anders zijn:

 • Gemeenschappelijk Centrum voor Sociale Actie

 • scholen

 • De middelbare school

 • Fumay Sociaal Centrum

 • Het Medisch-sociaal Centrum - Huis van Solidariteit van de Ardennen

 • Het luisterpunt voor jongeren

 

INSTITUTIONELE PARTNERS

 • Stadhuis van Fumay

 • Gemeentelijk sociaal actiecentrum van Fumay

 • Kinderbijslag

 • Departementale Directie Sociale Cohesie en Bevolkingsbescherming

 • Algemene Raad van de Ardennen

 • Academische Inspectie van de Ardennen

 

MET WIE KAN IK CONTACT OPNEMEN VOOR INFORMATIE?

 

Roder IGUENANE

Coördinator

Bijgebouw van het stadhuis

ERP-service

166 rue Lambert-Malcotte

08170 FUMAY

Tel: 03.24.41.31.61

E-mailadres:  epn-fumay@orange.fr  / ccas@fumay.fr

LOKALE PARTNERS

Alle lokale partners kunnen u ook van informatie voorzien.

Het diensthuis

  237 rue Jules-Guesde

PLIE 

T.+33(0)3 24 41 31 66

 

De lokale missie

  T.+33(0)3 24 40 31 34

 

Cyberbase-ruimte 

T.+33(0)3 24 41 31 61

 

Het Sociaal Centrum

  rue Francis de Pressencé T.+33(03 24 41 05 07

Les Restos du Coeur

  Rue des Fusilles

08170 FUMAY  

Het Centrum voor Zorg en Ondersteuning en Preventie in de Verslavingszorg 08 

>LEES MEER...

Mensen zeiden 

27 bis President Roosevelt Avenue

T.+33(0)3 24 57 55 40

 

Katholieke hulpverlening

T.+33(0)6.14.30.36.40

bottom of page