top of page

ACTE D'ÉTAT CIVIL

BURGERLIJKE STATUS ACT

De dienst van de burgerlijke stand van de stad Fumay kan alleen certificaten van de burgerlijke stand verstrekken als ze in Fumay zijn opgesteld.

  • Met toepassing van de geldende teksten kunnen geboorte- en huwelijksakten betreffende de voor- en nazaten van de aanvrager worden verkregen.

  • Alleen overheidsdiensten en notarissen hebben toegang tot de documenten van de burgerlijke stand van een derde partij.

  • Overlijdensakten kunnen aan elke aanvrager worden meegedeeld.

  • Alle gevraagde informatie is bestemd voor de enige ontvanger van de Dienst Burgerlijke Stand van het stadhuis van Fumay. U hebt het recht op toegang, wijziging, rectificatie en verwijdering van uw gegevens (art. 34 van de wet "Informatique et Libertés"). Om dit recht uit te oefenen, neemt u contact op met Ville de Fumay, plaats Lambert Hamaide 08170 Fumay. T+33(0)3 24 41 10 34

 

  >  Een document van de burgerlijke stand aanvragen  of door het bijgevoegde formulier in te vullen

GEBOORTECERTIFICAAT /  OVERLIJDENSAKTE

A NOTER

ACTE DE NAISSANCE / ACTE DE DECÈS

* Elke handeling die per e-mail wordt verzonden, heeft geen juridische waarde

bottom of page