top of page

GEMEENTERAAD VOOR KINDEREN

À LA UNE

BIENVENUE AUX NOUVEAUX CONSEILLERS MUNICIPAUX, ENFANTS

Monsieur le Maire, Mathieu SONNET, accompagné de son adjointe, Mme Sylvie PEREZ, en charge du Conseil Municipal Enfants, Monsieur Mohamed OUBARI, conseiller municipal en charge de la Démocratie Participative et de Monsieur Gilles HERMANT, conseiller municipal en charge de la Revitalisation du centre-ville ont eu le plaisir d’installer lors de la séance du 22 octobre 2022 le nouveau Conseil Municipal Enfants.


A cette occasion, les élus ont félicité les enfants pour leur engagement et leur ont remis badges tricolores, écharpes officielles pour les cérémonies ainsi que le matériel nécessaire pour travailler tout au long de leur mandat.


Le CME est renouvelé partiellement chaque année. Les nouveaux élus viennent donc compléter l’équipe élue l’an dernier.


Ce qui fait un total de 8 jeunes élus :
CM 2 : Mathieu DOUÉ, Maëlys BLANCHART, Ibrahim AIT KERROU et Elyna OUHENDI.
CM 1 : Elena SCATTA, Alexandre DECOEUR , Timéo COUTEL et Ceylan DEMEILLER.

 

A cette occasion, Monsieur le Maire, a remercié les conseillers Municipaux Enfants sortants en leur offrant un cadeau pour leur investissement.
 

RENSEIGNEMENTS

Madame PERRIN

T.+33(0)3 24 41 10 34

admin-etatcivil@fumay.fr

Wat is de KINDERENGEMEENTELIJKE RAAD?

 

 

De oprichting van de gemeentelijke kinderraad (CME) van de stad Fumay werd geboren uit de wil van de lijst "Rassemblement de Gauche" ter gelegenheid van de gemeenteraadsverkiezingen van 2008, om de vrije meningsuiting van kinderen en hun deelname mogelijk te maken tot het stadsleven.

 

Een echt opleidingsinstrument voor de burgers van morgen,

het doel is om fumaciaanse studenten tot "jonge burgers" te maken.

 

Betreft leerlingen die zijn ingeschreven in de scholen van Fumay-Centre, Fumay-Charnois  van CE2, CM1 en CM2.

 

Verschillende doelstellingen:

 

 • Deelnemen aan het gemeenschapsleven

 • Concreet hun leefomgeving beïnvloeden

 • Ontwikkel gezamenlijk een project dat leidt tot tastbare resultaten

 • Vertrouwd raken met democratische apparaten en processen  

 

Enkele voorbeelden van projecten en prestaties die door het CME kunnen worden ondersteund:

 

 • Preventie en verkeersveiligheid: samenwerking met de gemeentepolitie; een voetganger zijn; veiligheid in het openbaar vervoer  ; …

 • Milieu: energiebesparing; afvalinzameling en -sortering; autogebruik;

 • Gezondheid: sporten; gebalanceerd dieet ; …

 • Productie van panelen voor  zorgen voor de netheid van de stad; …

 • Model van de stad, creatie van bepaalde erfgoedmonumenten in 3D.

 

Samenstelling

 

12 stoelen beschikbaar

 

 

 • Om een kiezer te zijn: opgeleid zijn in CE2, CM1 of CM2 in Fumay

 • Om in aanmerking te komen: ingeschreven zijn in CM1 of CM2 in een fumacische school en in Fumay wonen.

 

De raadsleden worden gekozen voor 2 jaar. De helft van de vergadering wordt elk jaar vernieuwd. 

Capture d’écran 2020-07-27 à 11.00.51.pn

De burgemeester, vergezeld door zijn plaatsvervanger, mevrouw Sylvie PEREZ, verantwoordelijk voor de kindergemeenteraad, en de heer Mohamed OUBARI, gemeenteraadslid belast met burgerschap, hadden het genoegen om tijdens de zitting van 23 januari 2021 de nieuwe gemeentelijke Kinderraad.

Bij deze gelegenheid feliciteerden de gekozen functionarissen de kinderen voor hun inzet en overhandigden ze driekleurige insignes en officiële sjaals voor de ceremonies, evenals de uitrusting die nodig was om tijdens hun mandaat te werken.

De nieuw gekozen leden maken daarmee het vorig jaar gekozen team compleet. Dat maakt in totaal 9 jongeren verkozen:

 

CM 2: Aya DJERIDI, Lucie DOLIGNON, Arthur LOIELLE, Timéo VENET

CM 1: Léa DERVAUX, Tülin KAPLANER, Domitille MAQUENNE, Ina TOUSSAINT, Clarice VAROQUAUX.

VERKIEZINGSRESULTATEN 2020/2021

Op 15 oktober 2020 zijn de CM1's vernieuwd, met de benoeming van:

Sans titre-1.jpg 02.jpg

fumay centrum 

Domitille Maquenne
Ina Toussaint
Clarice Varoquaux
Conseil Municipal Enfants 2020 Charnois.

fumay charnois

Tulin Kaplaner
Lea Dervaux

les conseillers municipaux enfants 

bottom of page